mijn partner is overleden

Hoe ziet mijn financiële situatie eruit?

Jouw partner is overleden. Naast het gemis en verdriet wordt je geconfronteerd met allerlei geldzaken. Je moet (financiële) beslissingen nemen waarvan je de gevolgen niet overziet.  

Je hebt bijvoorbeeld de volgende vragen:

Kan ik in het huis blijven wonen?

Wat zijn de financiële gevolgen van het testament?

Wat zal ik doen met de beleggingsportefeuille?

Wat kan ik doen met de onderneming van mijn overleden partner?

Allemaal vragen met antwoorden die specifiek zijn voor jouw situatie. Ik kan voor je de gevolgen inzichtelijk maken en jouw vragen beantwoorden, zodat jij kan beslissen.

terug naar 'voor wie'