inzicht financiële positie

Soms wil je gewoon weten hoe je er financieel voor staat. Wat is mijn pensioeninkomen? Of wat is de financiële situatie voor mijn nabestaanden als ik overlijd? Of hele andere vragen, waarvoor je een financieel inzicht op lange termijn nodig hebt..

Wat is het?
Het inzicht financiële positie geeft inzicht in de ontwikkeling van jouw inkomen en vermogen, nu op pensioendatum, bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid. Alle inkomsten en vermogensbestanddelen staan in jouw overzicht.

Wat kan je ermee?
Het inzicht geeft vaak al voldoende houvast om beslissingen te nemen voor de toekomst. Het kan ook een trigger zijn om wensen en doelen te concretiseren. Dan is het de basis voor een financial life plan om deze doelen en wensen te realiseren.

terug naar diensten