inzicht financiële positie

In de voorbereiding op "Sudden Money' wil je soms  gewoon weten hoe je er financieel voorstaat.  Een eerste inzicht kan je helpen om verdere stappen te nemen. Zoals hoe lang kan ik leven van een bepaalde verkoopopbrengst van de onderneming? Of hoe ontwikkelt het vermogen zich op lange termijn? Of wat is het inkomen als mijn partner wegvalt?

Wat is het?
Het inzicht financiële positie geeft inzicht in de ontwikkeling van jouw inkomen en vermogen, nu op pensioendatum, bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid. Alle inkomsten en vermogensbestanddelen staan in jouw overzicht.

Wat kan je ermee?
Het inzicht geeft vaak al voldoende houvast om beslissingen te nemen voor de toekomst. Het kan ook een trigger zijn om wensen en doelen te concretiseren. Dan is het de basis voor een financial life plan om deze doelen en wensen te realiseren.

terug naar diensten