financial life plan

Vaak zijn wijzigingen in de leefsituatie de aanleiding een Financial Life Plan te laten maken. Je hebt een erfenis ontvangen, jouw baan verloren, je blijft alleen achter of hebt een droom die je wilt realiseren. Allemaal situaties waar levensdoelen, geld en emotie een rol spelen.

Wat is het?
Een financieel levensplan gebaseerd op jouw doelen. Ik breng jouw financiële toekomst in kaart. Het plan geeft inzicht in de ontwikkeling van het inkomen, de uitgaven en het vermogen. En het bevat een concreet advies om jouw doelen te realiseren. Het plan houdt rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag, door meerdere scenario’s door te rekenen.

Wat kan je ermee?
Een toekomstbestendig plan geeft houvast. Je kan beslissingen nemen om de doelen te realiseren. Het bespaart tijd en geld omdat je de juiste keuzes maakt. Dat geeft rust.

terug naar diensten